Det beror på vilken typ av trappa du har och hur mycket den används, men som en allmän regel rekommenderas en grundstädning en gång i veckan och en mer omfattande städning en gång i månaden. Om trappan är mycket använd, som i ett kontorsbyggnad, bostadshus eller en offentlig plats, kan det vara nödvändigt att städa den oftare för att hålla den fräsch och säker.

Det är också viktigt att städa upp omedelbart när det blir nödvändigt, till exempel om det rinner vätska på trappan eller om det har spillerts något. Således, det är viktigt att vara uppmärksam på ytans skick och rengöra den så ofta det behövs för att hålla den i god form.