Vår standard-städinstruktion

Trapphus Frekvens
Rengöra skrapgaller innanför entré 1 ggr / vecka
Sopa och fuktmoppa golv 1 ggr / vecka
Rengöra ev. entrématta (textil) 1 ggr / vecka
Putsa entréglas och torka namntavlor etc. 1 ggr / vecka
Dammtorka postboxar på entréplan 1 ggr / vecka
Torka ledstänger och fönsterbrädor 1 ggr / vecka
Avdamning ev. trappräcken 1 ggr / vecka
Dammtorka brandsläckare, strömbrytare, eluttag och dörrkarmar etc. 1 ggr / månad
Hiss Frekvens
Sopa och fuktmoppa golv 1 ggr / vecka
Fukttorka manöverpanel & ledstång 1 ggr / vecka
Rengöra spegel och ev. glas i dörr 1 ggr / vecka
Avtorkning dörr invändigt 1 ggr / vecka
Rengöra hisspår 1 ggr / månad